ЗНО математика: особливості тесту 2016

Posted By on 11.11.2015

ЗНО математика: особливості тесту 2016

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики в 2016 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю, а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість завдань тесту з математики – 33 (30 у 2015 році), на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин (150 у 2015 році).

Результат виконання завдань №1-28 і №31-32 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з математики. Результат виконання завдань всього тесту буде враховуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Форми тестових завдань

Завдання з вибором однієї правильної відповіді – до кожного з завдань пропонується п’ять варіантів відповіді, з яких тільки один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і зазначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

У тест ЗНО з математики включено 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді від №1 до № 20, які будуть оцінені в 0 або 1 бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь не наданий.

Завдання на встановлення відповідності – до кожного завдання надається інформація, позначена цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

У тест з математики включено 4 завдання на встановлення відповідності від №21 до № 24, які будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 1 бал буде нарахований за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надані.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю – під час виконання цих завдань учасник повинен вписати отриманий числовий результат в тих одиницях величин, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А. У тест включені 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю від №25 до № 30 .

Завдання №25 і 26 структуровані і складаються з двох частин, відповідь на кожну з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо вказані обидва неправильних відповіді або завдання взагалі не виконані, учасник отримує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2.

Завдання №27-30 оцінюються 0 або 2 балами: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю – під час виконання цих завдань, для кожного з них, учасник ЗНО повинен знайти спосіб рішення, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початки аналізу, правильно виконати малюнок (якщо цього вимагає процес рішення), вирішити завдання і обґрунтувати етапи рішення. Все вищесказане і відповіді на завдання №31-33 необхідно чітко записати в бланк відповідей Б.

Завдання №31-32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали. Завдання №33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-28, №31 і №32, які будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, одно 52 балам. Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту, – 62 бали.

Рішення завдань у чернетці не перевіряє і до уваги не беруться.

При підготовці до тестування зверніть увагу на Програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає в тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:

  • будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі за допомогою засобів математики;
  • виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, що дають у різних формах, дії з відсотками, складати і вирішувати завдання на пропорції, наближені обчислення тощо);
  • виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних і числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
  • будувати і аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати иx властивості;
  • розв’язувати рівняння, нepавенства та їх системи, а також текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та иx систем;
  • знаходити на малюнках геометричні фігури і встановлювати иx властивості;
  • знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини yглов, площі, обсяги);
  • вирішувати найпростіші комбінаторні задачі і обчислювати можливість випадкових подій;
  • аналізувати інформацію, яка дається в графічній, табличній, текстовій та інших формах.
ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ!
ИМЯ:
АДРЕС E-Mail:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Одноклассники
0 views

Наиболее просматриваемые записи

About The Author

Comments

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС